Usta Gemici Unvanında Daimi Kadrolu İşçi Alımı Sonuçları

Genel Müdürlüğümüz Taşra biriminde MTA SELEN Araştırma Gemimiz tarafından yürütülen faaliyetlerde gemi adamı donatımının sağlanması ve hizmetlerin aksamadan yerine getirilmesini teminen, 854 sayılı Deniz İş Kanunu’na tabi istihdam edilmek üzere 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 8 inci maddesi gereğince daimi kadrolu işçi statüsünde toplam 2 Usta Gemici ünvanında işçi alımına ilişkin; Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde;

15.03.2024 tarihinde yapılan sözlü sınav/mülakata katılan adaylar arasında yapılan değerlendirme sonucunda başarılı olan 2 asıl 2 yedek olmak üzere aşağıda isimleri yer alan adaylar belirlenmiştir.

MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GEMİ ADAMI 15/03/2024 TARİHLİ SÖZLÜ SINAV/MÜLAKAT SONUCU LİSTESİ

SIRA NO

ADI

SOYADI

SONUÇ

AÇIKLAMA

1

Sinan

ÖZKAN

98

ASIL

2

Furkan

KARAKOÇ

92

ASIL

3

Sefa

ÖZDEN

86

YEDEK

4

Emre

ÇELİK

81

YEDEK

Kazanan asıl listedeki adayların 05/04/2024 tarihine kadar aşağıdaki belgeleri MTA Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.

Ancak, atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getiremeyen adayların atamaları yapılamaz.

Kazanan yedek listede yer alan adayların ise asıl listedeki adaylardan istihdam sağlanamaması halinde gerekli duyurular yapılacaktır.

Bu ilan tüm adaylara tebliğ mahiyetinde olup ayrıca adreslerine tebligat yapılmayacaktır.

ATAMAYA HAK KAZANAN (ASIL) ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

  • Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Alınmış Çalışabilir Sağlık Kurulu Raporu
  • Vesikalık Fotoğraf (6 adet)
  • Aile Bildirim Formu
  • Kan Grubunu Belirten Belge


Yayınlanma Tarihi: 25.03.2024
İlgili Birim: personel