Kahramanmaraş merkezli depremlerin saha incelemelerine ait fotoğraflar

06.02.2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin saha incelemelerine ait fotoğraflar.

 

Lokasyon 1: Kırıkhan ilçe merkezinde sol yanal ötelenmiş yol:

 

 

 

Lokasyon 2: Kırıkhan - Hassa arasında, köy yolunda ve refüjde yüzey kırığı boyunca yaklaşık 2,5 metre sol yanal yer değiştirme:

 

 

 

Lokasyon 3: Belen’de yapısal hasar:

 

 

Lokasyon 4: Hassa güneyinde Zeytin ağaçları dizisinde 330 cm sol yanal ve 60 cm düşey yerdegistirmenin meydana geldiği deprem yüzey kırığı:

Hassa güneyinde MTA Ekibi deprem yüzey kırığının kalbinde.

Hassa güneyinde Zeytin ağaçları dizisinde 330 cm sol yanal ve 60 cm düşey yerdegistirmenin meydana geldiği deprem yüzey kırığı

Hassa merkez 310 cm.

Hassa Merkez Hürriyet Caddesi 310 cm sol yanal yer değiştirme.

Hassa güneyinde 260 cm sol yanal ötelenmiş bahçe duvarı ve beraberindeki ağaç dizisi

Hassa güneyinde sol yanal ötelenmiş stabilize yol ve bahçe duvarı

 

08.02.2023 Tarihli Saha Fotoğrafları

1- Hassa kuzeyi asfalt yol 320 cm sol yanal otelenme

 


2- Lokasyon 26 Hassa İslahiye arasında bahçe duvarında 275 cm sol yanal otelenme

 

3- Hassa kuzeyinde köstebek yapısıyla karakteristik deprem yüzey kirigi

 

4- Hassa İslahiye arası bahçe citleri ve yolda 350 cm sol yanal yer değiştirme

 

5- Hassa İslahiye arasında 360 cm sol yanal otelenmis bahçe çıtı, MTA jeologlari deprem yüzey kırığı nin içinde

 

09.02.2023 Tarihli Saha Fotoğrafları

Lokasyon 1: İslahiye güneyinde, yol ve su kanalında 370 cm sol yanal ötelenme

 


Lokasyon 2: İslahiye güneyinde yol ve bahçe çitinde 450 cm sol yanal otelenme, KB blok 50 cm düşmüş

 

Lokasyon 3: İslahiye güneyinde taş duvarda  450 cm sol yanal otelenme, GD blok 100 cm aşağıdadır

 

 

Lokasyon 4: İslahiye yakın güneyinde, bahçe duvarı ve yolda 380 cm sol yanal yer değiştirme. GD blok 130 cm aşağıdadır.

 

Lokasyon 5: İslahiye güneyinde 260 cm sol yanal ötelenmiş yol ve tipik köstebek yapısı

 

10.02.2023 Tarihli Saha Fotoğrafları

Lokasyon 1: İslahiye kuzeyinde yaklaşık 100 m genişliğinde bir alan içerisinde, tarla arklarında 150-180 cm arasında değişen sistematik sol yanal yer değiştirmeler.

 

Lokasyon 2: İslahiye kuzeyinde yaklaşık 100 m genişliğinde bir alan içerisinde, tarla arklarında 150-180 cm arasında değişen sistematik sol yanal yer değiştirmeler.

 

Lokasyon 3: Nurdağı güneyinde 160 cm sol yanal ötelenmiş yolLokasyon 4: Nurdağı güneyinde 150 cm sol yanal ötelenmiş yol


 

Lokasyon 5: Nurdağı mezarlık duvarında ve yolda 250 cm sol yanal ötelenme

 

Lokasyon 6:Nurdağ viyadükleri 100 m güneyindeki yolda 180 cm sol yanal ötelenme

 

Lokasyon 7:Nurdağı merkezde 280 cm sol yanal ötelenmiş yol

 

Lokasyon 8 : Nurdağı kuzeyinde stabilize yolda 360 cm sol yanal yer değiştirmeLokasyon 9 : Nurdağı kuzeyinde tarla sınırında 360 cm sol yanal yer değiştirme

 

Lokasyon 10 : Türkoğlu güneyinde 370 cm sol yanal ötelenmiş yol

 

Lokasyon 11 : Türkoğlu güneyinde 320 cm sol yanal ötelenmiş yol


 

 

11.02.2023 Tarihli Saha Fotoğrafları

Lokasyon 1: Narlı tren yolunda 270 cm sol yanal, 90 cm batı blok düştüğü deprem yüzey kırığı

 

Lokasyon 2: Narlı yakınlarında 340 cm sol yanal ötelenmiş yol

 

Lokasyon 3: Narlı civarında faya ait köstebek yapısı

 

Lokasyon 4: Narlı segmenti, Narlı yakınları 260 cm sol yanal 40 cm düşey atim (batı blok düşmüştür)

 


Lokasyon 5: Narlı yakınları 230 cm sol yanal otelenme, bati blokta 30 cm düşey yer değiştirme

 

 

12.02.2023 Tarihli Saha Fotoğrafları

Lokasyon 1: Narlı doğusu 200 cm sol yanal yer değiştirme, batı blok 30 cm düşmüştür

 

Lokasyon 2 : Narlı doğusu kanal yolda 195 cm sol yanal yer değiştirme, batı blok 10 cm düşmüştür

 

Lokasyon 3 : Narlı güney doğusu tarla kanalında 210 cm sol yanal ötelenme

 

Lokasyon 4 : Narlı güney doğusu, batı blokta gelişen ve 100 cm ye varan düşey yer değiştirmeler

 

Lokasyon 5 : Narlı güneyinde 300 cm sol yanal ötelenmiş ve batı boğun 70 cm düşmesi nedeniyle askıda kalmış kanal

 

Lokasyon 6 : Narlı güneyinde tarla arkinda 110 cm sol yanal ötelenme, batı blok 20 cm düşmüş

 

 

13.02.2023 Tarihli Saha Fotoğrafları

Lokasyon 1: Narlı ilçesi güneyi, Narlı fayı yüzey kırığının sonlandığı alan, sol yanal yer değiştirme 12 cm, batı blok 5 cm düşmüş

 

Lokasyon 2: Türkoğlu doğusunda Pazarcık segmenti güney bölümünde asfalt yolda 337 cm sol yanal ötelenme

 

Lokasyon 3: Türkoğlu doğusunda Pazarcık segmenti güney bölümünde tarla yolunda 325 cm sol yanal öteleme, sulama amaçlı yola serilen su borusuna bükülmüştür

 

Lokasyon 4: Türkoğlu doğusunda Pazarcık segmenti güney bölümünde, su arkında 314 cm sol yanal ötelenme

 

Lokasyon 5 : Türkoğlu dolayında Pazarcık segmentinin sola sıçrama yaptığı alanda gelişmiş küçük ölçekli bataklık gölü (sag-pond) ve tarla arkinda 169 cm sol yanal ötelenme

 

Lokasyon 6: Türkoğlu dolaylarında belirli bir hat boyunca gelişmiş kum volkanı türünde sıvılaşma yapıları


Lokasyon 7: Türkoğlu dolaylarinda kum volkanlari şeklinde gelişmiş sıvılaşma yapıları


Lokasyon 8 : Türkoğlu dolaylarında Pazarcık segmentinin sola doğru buklumu sonucunda oluşmuş küçük ölçekli bataklık gölü (sag-pond)


Lokasyon 9 : Türkoğlu dolayında Pazarcık segmenti tarafından 110 cm sola ötelenen tarla yolu

 

 

14.02.2023 Tarihli Saha Fotoğrafları

Lokasyon 1: Türkoğlu doğusu mini basınç sırtı


Lokasyon 2: Türkoğlu doğusu, Pazarcık segmentini oluşturan yüzey kırığının arazideki izi (tipik köstebek izi yapısı)

 

Lokasyon 3: Türkoğlu yakın doğusunda tarla arkında 333 cm sol yanal öteleme

 

Lokasyon 4: Kılıllı Güneydoğusunda 405 cm sol yanal ötelenmiş stabilize yol, güneydoğu blok 30 cm düşmüştür

 

Lokasyon 5: Kılıllı güneydoğusunda stabilize yol ve büyük su kanalında 410 cm sol yanal yer değiştirme, 100 cm kuzeybatı blok düşmüştür

 

Lokasyon 6: Kılıllı güneyinde bellirli bir hat boyunca gelişmiş kum volkanları şeklinde gelişmiş sıvılaşma yapıları

 

Lokasyon 7: Kılıllı güneydoğusunda tarla ardında 290 cm sol yanal ötelenme

 

Lokasyon 8 : Pazarcık güneyi, su kanalından 380 cm sol yanal ötelenme

 

Lokasyon 9: Tevekkeli-Kocalar köyleri arasında gelişmiş deprem yüzey kırığı

 

Lokasyon 10 : Pazarcık güneydoğusu 410 cm sol yanal ötelenme, kuzeybatı blok 60 cm düşmüştür

 

Lokasyon 11 : Pazarcık güneyi asfalt yolda 355 cm sol yanal yer değiştirme

 


15.02.2023 Tarihli Saha Fotoğrafları

Lokasyon 1 : Pazarcik guneyi stabilize ve su kanalında 320 cm sol yanal otelenme

 

Lokasyon 2 : Pazarcık güneyinde kostebek yapisiyla karakteristik deprem yüzey kırığ

 

Lokasyon 3 : Pazarcik yakınları, tel çitlerde 430 cm sol yanal yer degistirme, deprem yuzey kırığı kar üzerinde oldukca net izlenmektedir

 

Lokasyon 4/5 : Ulaşılması zor lokasyonlara, yerel halkın katkılarıyla ulaşılmıştır. Ilgili köy sakinlerine ve Korucu başına teşekkürlerimizi sunariz

 

Lokasyon 6 : Pazarcik kuzeyi yol ve tarla çitinde 90 cm sol yanal otelenme

 

Lokasyon 7 : Tetirlik köyü kuzey batısında deprem sırasında gelişmiş güncel heyelan

 

Lokasyon 8 : Deprem yüzey kırığı uzerinde hasar görmüş bina ve duvar

 

 

16.02.2023 Tarihli Saha Fotoğrafları

Lokasyon 1 : Gölbaşı ilçesinde 370 cm sol yanal ötelenmiş stabilize yol

 

Lokasyon 2 : Gölbaşı güneyinde toprak yolda 325 cm sol yanal ötelenme

 

Lokasyon 3 : Gölbaşı ilçesinde 370 cm sol yanal ötelenmiş stabilize yol

 

Lokasyon 4 : Gölbaşı dolayında tipik köstebek izi yapısıyla karakteristik deprem yüzey kırığı ve fay üzerine inşa edilmiş yapılardaki yıkım

 

Lokasyon 5 : Gölbaşı dolayında 400 cm sola ötelenmiş parke yol ve bahçe duvarı

 

Lokasyon 6 : Gölbaşı dolayında köstebek izi ile karakteristik deprem yüzey kırığı

 

Lokasyon 7 : Gölbaşı dolaylarında çatallanan fay zonu içerisindeki küçük bir fay üzerinde yer alan meyve ağacın gövdesindeki sol yanal ötelenme

 

19.02.2023 Tarihli Saha Fotoğrafları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.02.2023 Tarihli Saha Fotoğrafları

 

Lokasyon 1 : Gölbaşı kuzeydoğusunda Erkenek Segmenti’nin güney bölümünde, tarla yolunda 360 cm sol yanal yer değiştirme ölçülmüştür.

 

 

Lokasyon 2 : Erkenek arasında deprem yüzey kırığı boyunca 280 cm sol yanal yer değiştirmiş tarla arkı.

 

 

Lokasyon 3(1) : Aynı evin depremden sonraki hali. Arkadaki kulübe 5.9 metre sol yanal ötelenmiş. Nurhak ilçesi Barış mah.

 

 

Lokasyon 3(2): Evin depremden önceki hali

 

 

Lokasyon 4 : Gölbaşı’nın yaklaşık 6 km kuzeydoğusunda tarla yoku ve asma bahçesi sınırında 360 cm sol yanal yer değiştirme.

 

 

 

 

 

21.02.2023 Tarihli Saha Fotoğrafları

Lokasyon 1 : Maraş Kayseri anayolunda oluşan küçük çatlaklar. Belirgin bir hareket yok.

 

Lokasyon 2 : Göksun güneyinde kaya düşmeleri. Kılcal çatlaklar dışında deformasyon gözlenemedi 

 

Göksun Salyan köyü doğusunda 2 metre sol yanal ötelenmiş asfalt yol


Yayınlanma Tarihi: 06.02.2023
İlgili Birim: Jeoloji Etütleri Dairesi BaşkanlığıEtkinlikler (Tamamı)


Etkinlik bulunamadı

İhale İlanlari (Tamamı)


İhale ilanı bulunamadı