ÜRÜNLER

KAF Atlası’na Ait 1 Adet 1/100.000 Ölçekli Sayısal Harita (CD)

1/100 000 ölçekli paftalar şeklinde kullanıma sunulmuş olup, ayrı ayrı paftalar halinde satılmaktadır.

√ Kapsamı: Kuzey Anadolu Fay zonunu kapsamaktadır.

√ Geçerlilik: Haritaların hazırlandığı tarihlerdeki bilgileri içermektedir.

√ Koordinatlar: Coğrafik, metrik

√ Datum: ED-50, WGS-84

√ Projeksiyon: UTM

√ Format: Arc/Info, Coverage, mdb.