1/1.000.000 ÖLÇEKLİ TÜRKİYE JEOMORFOLOJİ HARİTASI

1/1.000.000 ÖLÇEKLİ TÜRKİYE JEOMORFOLOJİ HARİTASI

Ülkemizin jeomorfolojik özelliklerini gösteren 1/1.000.000 ölçekli Türkiye Jeomorfoloji Haritası ilk olarak 1982 yılında basılmış, 1992 yılında ise yeni bilgiler ışığında güncelleştirilerek, üç pafta halinde yayınlanmıştır.

 

BATI ORTA DOĞU