Projeler

1976-2003 Yılları Arasında MTA-1 Gemisi ve MTA Sismik-II Botu ile Gerçekleştirilen Deniz Araştırma Projeleri

 
YIL PROJENİN ADI VE YERİ ARAŞTIRICI KURUM VE KURULUŞ YAPILAN ÇALIŞMALAR
Derin Sismik (km) Sığ Sismik (km) Batimetri Gravite-Manyetik (km) Örnek Alımı (adet)
1976 Akdeniz (İçel-Gülnar-Akkuyu) MTA-TEK 4587 527 + - -
1977 Batı Karadeniz MTA 1646 - + 1646 -
Doğu Karadeniz MTA 381 - + 381 -
Akdeniz MTA 650 650 + - -
Marmara Denizi Jeofizik Projesi MTA-TPAO 764 - + 764 -
1978 Karadeniz (İnebolu-Sinop) MTA 1740 - + 1740 -
Marmara Denizi MTA 465 - + 465 -
Marmara Denizi TPAO 463 - + 463 -
Ege Denizi TPAO 580 - + 580 -
1979 Karadeniz (Şile-Akçakoca-Ereğli) MTA-TPAO 605 - + 605 -
Karadeniz (Samsun-Hopa) MTA-TPAO 1859 - + 1859 -
Akdeniz (Mersin) MTA-TPAO 230 - + 230 -
Karadeniz (Zonguldak) MTA-TKİ 35 - + 35 -
1980 Akdeniz (Antalya Körfezi) MTA 300 - + 300 -
Akdeniz (Finike Körfezi) MTA 194 - + 194 -
Akdeniz (İskenderun) MTA-TPAO 1554 - + 1554 -
Akdeniz (Mersin) MTA-TPAO 576 - + 576 -
Ege Denizi (Sarıöz Körfezi) MTA-TPAO 270 - + 270 -
1981 Karadeniz (Zonguldak) MTA-TKİ 560 - + 560 -
Karadeniz (Amasra) MTA-TKİ 31 - + 31 -
Karadeniz (Sinop) MTA-TEK 264 - + 264 -
1982 Ege - Akdeniz MTA - - + 6386 -
1983 Marmara Denizi MTA - 600 + 600 -
Akdeniz MTA-TEK - 1447 + 1447 -
1984 Marmara Denizi MTA 600 600 + 1452 -
1985 Karadeniz (İğneada-Ereğli) MTA - - + 2160 -
Karadeniz (Akçakoca) MTA-TPAO 40 - + - -
1986 Karadeniz (Zonguldak-Sinop) MTA - - + 747 -
Karadeniz (Zonguldak-Kilimli) MTA-TTK - 60 + - -
1987 Karadeniz (Kilyos-Karaburun) MTA-SER Madencilik - 12 ,5 + - -
Karadeniz (Zonguldak-Armutçuk) MTA-TTK - 85 + - -
1988 Karadeniz (Zonguldak-Kozlu) MTA-TTK - 30 + - -
1989 Karadeniz (Karaburun) MTA-SER Madencilik - 37 + - -
1990 İzmit Körfezi (Derince) MTA-Laing&Mapa - - + 1 -
Karadeniz (Kilyos-Karaburun) MTA-TKİ - 22 + - -
1992 Tuzla MTA-Torgem-İyi Den.-T.Gemi San. - 5,55 + - -
1994 Marmara Denizi MTA 330,5 193 + - 24
Pendik MTA-Türkiye Gemi Sanayii A.Ş. - 17 + - -
1995 Marmara Denizi’nin Oluşumu:Tektonik ve Sedimantasyon MTA-TÜBİTAK-AÜ-İÜ - - 210
1996 Saros-Gökova Körfezleri Arasının (Ege Denizi) Sismik Stratigrafisi, Oluşum Mekanizması ve Güncel Çökellerin Sedimentolojisi, Mineralojisi ve Jeokimyası MTA-TÜBİTAK-İTÜ 758 + - 279
Batı Akdeniz Deniz Araştırmaları MTA 140 + - 31
Zonguldak KARDEMİR Liman Etüdü MTA 2,5 + -
İzmit Körfezi TEKFEN Köprü Etüdü MTA 34.6 + -
1997 Batı Akdeniz Deniz Araştırmaları MTA 233 + - 74
Marmara Denizi MTA-Freie Univ.(Berlin) 187 + - 16
Marmara Denizi'nin Oluşumunda Ganos Fayının Rolü MTA-TÜBİTAK-İTÜ- 300 + -
Marmara Denizi ve Çevresinde Güncel Sedimantasyon ve Tektonik MTA-TÜBİTAK-İTÜ-CAMBRIDGE UNIV. 1197 + -
1998 Güneybatı Karadeniz'de ve Kıyılarında (İstanbul Boğazı-Sinop Arası) Aktif Deformasyonun İncelenmesi MTA-TÜBİTAK-İTÜ-CAMBRIDGE UNIV. 459 + -
Marmara Denizi Deniz Araştırmaları MTA-Freie Univ.(Berlin) + - 21
1999 Marmara Denizi'nde Yer Alan Denizaltı Sırtlarının Yapısı ve Oluşumu MTA-TÜBİTAK-İTÜ 592.5 375 + -
2000 İzmir, Alaçatı ve Doğanbey Körfezlerinde Aktif Fayların Yüksek Çözüm Güçlü Sismik Yansıma Yöntemiyle Haritalanması ve Bölgenin Yapısal Oluşumu ve Depremselliği Açısından Değerlendirilmesi MTA-TÜBİTAK-İTÜ 830 + -
Kuzey Kıta Sahanlığı Deniz Araştırmaları MTA 552 + -
Marmara Denizi Deniz Araştırmaları MTA-Freie Univ.(Berlin) 428 + - 8
Sismotektonikçe Aktif Marmara Çukurluklarının Geç Kuvaterner Jeolojisi: Sedimentolojik, Mineralojik, Jeokimyasal ve Sismik Profilleme Araştırmaları MTA-TÜBİTAK-AÜ 149 + - 22
Kuzey Anadolu Fayının Batı Kesiminin Güncel Tektoniği MTA-Kochi Univ.(Japonya) 400 + -
Odin-Finder Gemisi'ne katılım L&DEO-IGM-TÜBİTAK-MTA-İTÜ
2001 Marmara Denizi Güney Şelfinin Sedimentolojisi ve Yapısal Unsurlarının Araştırılması MTA-İTÜ-TÜBİTAK 600 + - 22
Marmara Denizinİn Son Buzul – Holosen Dönemi Jeolojİk Evrimi İTÜ-TÜBİTAK-MTA + - 26
Tekirdağ Çukuru ve Yamaçlarında (Batı Marmara Denizi) Geç Kuvaterner Sediment Kütle Akmaları, Yamaç Duraylılığı ve Türbiditler: Depremselliğe Yönelik Araştırmalar AÜ-MTA-TÜBİTAK 220 + 14
SEISMARMARA Projesi OBS operasyonu INSU (Fransa)-MAM-İTÜ-MTA 36 adet OBS yerleştirimi ve toplanması
Tsunami Projesi için örnek alımı İTÜ-MAM-TÜBİTAK
Urania gemisine katılım L&DEO-IGM-TÜBİTAK-MTA-İTÜ
Marion Dufresne gemisine katılım CNRS-TÜBİTAK-MTA-İTÜ
2002 Türkiye İle Kıbrıs Arasında Kalan Alan İle Karpas Burnu Güney Kısmının Jeolojisinin İncelenmesi MTA-TPAO 450 + -
Şarköy Denizaltı Kanyonunda (Güneybatı Marmara Denizi) Geç Kuvaterner Tektonizma ve Deniz Seviyesi Değişim Süreçlerinin Araştırılması MTA-TÜBİTAK-AÜ 120 + - 14
Büyükçekmece-Silivri Arası Kıyı ve Deniz Alanının Jeomorfolojisi ve Çökellerinin Jeomekanik Özellikleri MTA-TÜBİTAK-İTÜ 300 + - 6
Marmara Denizi Güney Şelfinin Batı Kesiminin Yapısal Unsurları ve Sedimantolojik Özellikleri MTA-TÜBİTAK-İTÜ + - 3
  L’Atalante gemisine katılım CNRS-TÜBİTAK-MTA-İTÜ
2003 Çınarcık Çukuru-İzmit Körfezi Geçişinde (Doğu Marmara Denizi) Aktif Tektonizmanın Sedimantasyon Üzerine Etkisinin Araştırılması: Sedimantolojik, Mineralojik ve Jeoteknik Çalışmalar MTA-TÜBİTAK-AÜ - - + - 19 GC
Marmara Denizi Güney Şelfi Batı Kesiminin Yapısal Unsurları ve Sedimentolojik Özelliklerinin Araştırılması MTA-TÜBİTAK - - + - 13 GC
Büyükçekmece-Silivri Arası Kıyı ve Deniz Alanının Jeomorfolojisi ve Çökellerinin Jeomekanik Özellikleri MTA-TÜBİTAK-İTÜ - - + - 14 GC 10 GR
Çayırova Geç Kuvaterner Düzlüğü ve Civarının Yapısal Sedimantolojik İncelemeleri MTA-TÜBİTAK-GYTE - - + - 12 GC 10 GR
  TOPLAM 24258,5 6440,05 + 25310 775