Etkinlikler

Çalıştay:

  • 26-27 Ekim 2016 tarihlerinde Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü konferans salonlarında; “Deniz Araştırmalarının Bilimsel ve Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi” konulu çalıştay düzenlenmiştir.
    Çalıştay Sonuç Bildirgesi