Untitled Document

Yüksek Ayrımlı Sığ Sismik (Topas 18)

Mevcut sedimanların yapısına bağlı olarak, deniz tabanından itibaren yaklaşık 100 metreye kadar penetrasyon sağlanarak yüksek ayrım elde edilebilmektedir.

Pitch, roll ve heave düzeltmeleri yapılabilme özelliklerine sahip, 18 kHz iki adet sinüzoidal dalga üreten karinaya monteli sığ sismik sistemdir.