Untitled Document

Gravite/Manyetik Etütler

Gravite Etütleri Deniz tabanı altındaki petrol, doğal gaz ve maden potansiyeli içerebilecek nitelikteki jeolojik yapıların araştırılmasına yönelik Yer kabuğunu oluşturan tabakaların yoğunluk farklarından kaynaklanan anomali haritaları üretmek amacıyla sismik etütler ile eş zamanda yapılan ölçüm ve veri işlem çalışmalarıdır.

 

 

 

Manyetik Etütler Deniz tabanı altındaki petrol, doğal gaz ve maden potansiyeli içerebilecek nitelikteki jeolojik yapıların araştırılmasına yönelik Yer kabuğunu oluşturan tabakaların manyetik geçirgenliklerindeki farklılıklarından kaynaklanan anomali haritaları üretmek amacıyla sismik etütler ile eş zamanda yapılan ölçüm ve veri işlem çalışmalarıdır.