Untitled Document

Batimetre ve Yandan Taramalı Sonar Etütler

Tek/çok ışınlı iskandil sistemi ile deniz tabanı morfolojisinin belirlenmesine yönelik batimetri etütleri ve yandan taramalı sonar sistemi ile deniz tabanının ayrıntılı akustik görüntülemesi çalışmalarını kapsamaktadır.