Sondaj Dairesi Başkanlığı

Ülkemizde yeraltı zenginliklerinin araştırılmasına yönelik çağdaş düzeydeki sondaj çalışmaları 1935 yılında MTA'nın kurulmasıyla başlamıştır. MTA, kuruluşundan itibaren Türkiye'nin her yöresinde sondajlı aramalar yapmaktadır. Sondajlı arama çalışmaları Genel Müdürlüğümüz Sondaj Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Başlangıçta Petrol Arama Grubu içinde yer alan Sondaj Bölümü, 1957 yılında Teknik Ameliyeler Şube Müdürlüğü ve 1976 yılında Sondaj Dairesi Başkanlığı olarak organize edilmiştir.

Sondaj Dairesi Başkanlığı, Genel Müdürlüğümüzün 2804 sayılı kuruluş kanununda “Ülkemizin işletmeye elverişli madenlerini aramak, bulunanların kalite ve rezervlerini tespit etmek ve ayrıca madencilik sektörüne hizmet verecek altyapı çalışmalarını yapmak” şeklinde özetlenen görevleri kapsamında; metalik maden, endüstriyel hammaddeler, kömür, jeotermal enerji, yer altı suları gibi doğal kaynakların aranmasına yönelik sondaj çalışmaları ile sondaj kuyusu temizliği ve jeotermal enerji kuyu testleri yapmaktır.

Genel Müdürlüğümüz, kısa ve uzun vadede sanayi kuruluşlarının hammadde ihtiyaçlarını karşılamayı, yeni hammadde kaynaklarını bularak endüstriyel gelişmelere imkan hazırlamayı enerji darboğazlarının çözümüne yardımcı olacak mevcut bilinenleri geliştirmeyi, yeni enerji hammadde kaynaklarını bulup, süratle değerlendirmeyi amaçlamıştır. Tüm bu amaçların gerçekleşmesi için arazide yapılan çalışmaların en son ve gerçekçi aşaması sondaj çalışmalarıdır.

MTA, çalışmaları ile sondajcılığın ülkemizde yayılması ve gelişmesinde çok önemli rolü olan bir okul olmuştur. Kurumumuz, ülkemizde jeotermal sondaj çalışmaları yapan ilk kurum olma özelliğinin yanında; maden aramacılığı konusunda da hakem konumundadır. MTA bugün de yurdumuzun en büyük maden ve termal sular araştıran sondajcı kuruluşudur. Jeotermalde; sektöre kuyu test çalışmaları yaparak sahanın yenilenebilirliğine,  sürdürülebilirliğine ve korunmasına katkı sağlanmaktadır. Son yıllarda sondajlı aramalarda ve ücretli sondajlarda yaşanan artışlara bağlı olarak; 2008 yılından itibaren 750-3000 metre aralığında derinlik kapasitesine sahip 20 adet sondaj makinası alarak makina parkını büyük ölçüde yenilemiştir.
Dairemizin artan bütçesi, yenilenen makina parkı ve yeni alınan personelleriyle sondaj kapasitesi 180.000 metrelere, derinlik kapasitesi ise karotlu sondajlarda 2.000, jeotermal sondajlarda ise 3.000 metrelere çıkarılmıştır.

Sondaj Dairesi Başkanlığı, 1983 yılından itibaren kamu kuruluşları, özel kuruluşlar ve şahıslar için ücretli sondaj yapmaya başlamıştır. Bu çalışmalarla boşta kalan sondaj kapasitesini değerlendirmekte ve kuruluşumuz bütçesine katkıda bulunmaktadır. Sondaj Dairesi Metalik Maden, Endüstriyel Hammadde, Kömür, Uranyum, Petrol, Jeotermal, Soğuk su ve Diğer sondajlar olmak üzere 2016 Yılı sonuna kadar toplam 5.400.252 metre sondaj gerçekleştirmiştir. Ayrıca 2005 yılından itibaren ihale yolu ile özel sektöre sondaj yaptırmaya başlanmış ve 1.418.566 metre sondaj hizmet alımı yapılarak toplamda 6.818.818 metreye ulaşılmıştır.

Organizasyon

Daire Başkanı
Yusuf SUİÇMEZ
201 1150

Büro Şefi
Taner DAL
1223
Makine Malzeme Planlama ve AR-GE Koordinatörü
Kamil AYYILDIZ
1237
Makine ve Malzeme Planlama Birim Yöneticiliği
Burçin HINISLIOĞLU
1234
Proje İzleme ve Ücretli Birim Yöneticiliği
Nazife ÜNLÜ
1243
Etimesgut Sondaj Ambarları Birim Yöneticiliği
Aydın BAŞDOĞAN
(0312)2856748
Jeotermal Enerji ve Hidrojeoloji Sondaj Koordinatörü
Mustafa AKILLI
1238
Jeotermal Kaynak ve Hidrojeoloji Sondajları Birim Yöneticiliği
Aziz KARIŞMAZ
1245
Maden Sondaj Projeleri Koordinatörü
Mehmet DEMİR
1236
Maden Sondajları Birim Yöneticiliği
Fatih BAŞKURT
1233
İhale Sondajlar Birim Yöneticiliği
İsmail Hakkı CERRAHOĞLU
1213
 

İletişim

Adres:
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
Sondaj Dairesi Başkanlığı
Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı
No: 11 06530 Çankaya / ANKARA
Tel: +90 312 201 11 50
Faks: +90 312 287 87 47
E-posta: sondaj1@mta.gov.tr