Maden Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı

Maden Etüt ve Arama Dairesi, maden arama ve araştırma projeleri gerçekleştirerek ülkemizin maden potansiyelini ortaya koymak ve envanterini çıkarmak, arama ve araştırma projeleri sonucunda bulunan maden yataklarının kalite ve rezervlerini tespit etmek, ülkemiz maden potansiyelinin ekonomimize kazandırılmasına yönelik ulusal madencilik politika ve stratejilerinin oluşturulmasına öncülük etmek, bir yandan da gerekli bilgi üretimi ile madencilik yatırımlarına alt yapı hazırlamak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. 

Maden Arama Stratejisi; Bir ülkede madencilik ve madenlere dayalı sanayinin gelişebilmesi, her şeyden önce yeterli kaynakların bulunmasına bağlıdır. Bu bakımdan bir ülkenin maden kaynakları potansiyelinin ve üstünlüklerinin bilinmesi kalkınma stratejilerinin geliştirilebilmesi açısından hayati önem taşır. Maden arama stratejisi, gelişen teknoloji, bilgi birikimi, yatak modellemelerindeki yenilikler, sanayinin ihtiyaçları, bölgesel kalkınma ve yatırım öncelikleri gibi birçok faktörle yakından ilişkilidir. Arama faaliyetleri, sanayimizin sürekli artan ve çeşitlenen ihtiyaçları, ülkemiz jeolojisinin sunduğu imkan ve avantajları, iç ve dış pazarlardaki gelişmeler ve teknolojik ilerlemeler göz önüne alınarak zaman zaman yenilenen önceliklere göre yönlendirilmektedir.

Bu amaca yönelik olarak Maden Etüt ve Arama Dairesi'nin geniş anlamda makro olarak misyonu;
Ülkemizin maden potansiyelinin ortaya çıkarılması,

  • Madenciliğe dayalı sanayinin ihtiyaçlarının karşılanması,
  • İhracat potansiyeli olan madenlerin araştırılması,
  • Bilimsel gelişmelerin ışığında, yeni yataklar keşfetmek yanında ilave rezervlerin ortaya konulması, bilinen yatakların yeniden değerlendirilmesi,
  • Türkiye madencilik bilgi alt yapısının üretilmesi,
  • Uzman eleman yetiştirilmesi konularıdır.

Organizasyon

Daire Başkanı
Serkan ÖZKÜMÜŞ
201 1280

Büro Şefi
Filiz ÇELİK
1304
Metalik Madenler Koordinatörlüğü
Veysel URKAN
1301
Baz ve Değerli Metaller Birim Yöneticiliği
Ahmet YILMAZGÖZ
1312
Demir ve İlişkili Metaller Birim Yöneticiliği
Furkan Hamza HARPUTLUGİL
1289
Endüstriyel Hammaddeler Koordinatörlüğü
Yunus TOZOĞLU
1303
Endüstriyel Hammaddeler Birim Yöneticiliği
Levent YELESER
1310
Proje Planlama ve Değerlendirme Koordinatörlüğü
Ayşe DEMİRCİ
1302
Ruhsat İşleri Birim Yöneticiliği
Mürsel DEMİRBAŞ
1306
Topografya ve Harita Birim Yöneticiliği
Murat ÇİFTÇİ
1314
Mali İşler Birim Yöneticiliği
Ali İhsan İŞLER
1307
Destek Hizmetleri Birim Yöneticiliği
C.Oraj PARMAKSIZ
1315
Proje İzleme Birim Yöneticiliği
Gülşah ÖZTÜRK
1305
Veri İşleme ve Değerlendirme Birim Yöneticiliği
Melike ADA
1311
 

İletişim

Adres: 
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
Maden Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı
Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı
No:11 06530 Çankaya/ANKARA
Tel: +90 312 287 91 74
Faks: +90 312 287 87 45
E-posta: metut1@mta.gov.tr