MTA Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü (Zonguldak)

Sorumluluk Bölgesi

Organizasyon Şeması

Bölge Müdürü
Salih ERDEN

Bölge Müdür Yardımcısı (Teknik) Meftun PEHLEVAN
APK Baş Mühendisliği
Jeoloji Etüd. Baş Mühendisliği
Sondaj Hafriyat Baş Mühendisliği
Makine İkmal Baş Mühendisliği
Bölge Müdür Yardımcısı (İdari) Nihat AKGÜL
Personel Servis Şefliği
Muhasebe Servis Şefliği
Satın Alma Servis Şefliği
İdari İşler Servis Şefliği
Sivil Savunma Uzmanlığı
Büro Şefliği
 

İletişim

Adres : Terakki Mahallesi Mimar Kemal Sok. No: 5
67100 ZONGULDAK
Tel : +90 372 253 80 67 (4 hat)
Faks : +90 372 253 09 46
E-posta : zongul@mta.gov.tr