MTA Uzaktan Algılama ve CBS Koordinatörlüğü

Ürünler

 
MTA Uzaktan Algılama Merkezinde aşağıdaki ürünler üretilmektedir:
   
Uzaktan Algılama Ürünleri: Türkiye Jeoloji Veri Tabanı (TJVT):
   
Çizgisellik
Alterasyon Haritası
Asılı Sediman
Yüzey Sıcaklık Dağılımı
Spektrometre ölçümleri
Spektrometre Analizleri
Atmosferik Düzeltme
Formasyon Çizgi Katmanı
Formasyon poligon katmanı
Fay Çzigi katmanı
Fay nokta katmanı
Kıvrım ekseni çizgi katmanı
Kıvrım ekseni nokta katmanı
Özel jeolojik alanlar katmanı
Merkezler katmanı
Yollar katmanı
Nivelman tepe noktaları katmanı
Tabaka doğrultu eğimleri
 

Örnek Ürünler


Yapay Renklendirilmiş Görüntü
Stereoskopik Görüntü
   
Jeolojik Yapılar ve Çizgisellik Haritası
Demir Oksit Anomali Haritası
Alunit Anomali Haritası
Alunit Anomali Haritası (Spektral İndeks Metodu)
Kaolen-Montmorillonit Anomali Haritası
Kaolen Anomali Haritası (Spektral İndeks Metodu)
Kalsit Anomali Haritası
Kalsit Anomali Haritası (Spektral İndeks Metodu)
Dolomit Anomali Haritası
Serizit Anomali Haritası
Al. Muskovit Anomali Haritası
Bant Oranlama Kompozit Görüntüleri
Yüzey Sıcaklık Dağılım Haritası
Kuvars Endeksi
Karbonat İndeksi
SiO2 İndeksi
Dekorelasyon Gerilmesi Görüntüleri
Temel Bileşenler Analizi Görüntüsü