ÇALIŞMA GRUPLARI

1- Volkanoloji Özgür KARAOĞLU
2- Jeotermal Enerji Halim MUTLU
3- Jeokimya  Elif VAROL
4- Jeokronoloji Faruk AYDIN
5- Magmatizma İlişkili Cevher Yatakları  İlkay KUŞCU
6- Veri Bankası H. Evren ÇUBUKÇU
7- Jeolojik Miras ve Doğal Anıtlar  Barış SEMİZ
8- Türkçe Terminoloji Gonca GENÇALİOĞLU KUŞCU
9- TUVAK Bülteni  İnan ULUSOY