Türkiye Jeolojik Miras Ulusal Envanteri

Hedefler

Ülkemizin “Jeolojik Miras” alanında sahip olduğu zenginliklerin jeolojik parametreler temel alınarak;

  • Belirlenmesi
  • Tanımlanması
  • Ulusal kaynak potansiyelimizin ortaya çıkarılması
  • Doğal anıt niteliğindeki jeolojik unsurların koruma altına alınması için gerekli bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirilmesi
  • Jeolojik miras alanlarının jeo - turizme kazandırılması adına önerilerde bulunulması projenin esas amaçlarıdır.

MTA Genel Müdürlüğü'nce 2003 yılında başlatılmış olan TÜJEMAP sayesinde, uzun yıllar göz ardı edilmiş bir potansiyelin harekete geçirilmesi hedeflenmiştir.