Redaksiyon Kurulu Başkanlığı

Redaksiyon Kurulu, ''Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü / Redaksiyon Kurulu Yönetmeliği'' hükümlerine göre verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü, doğrudan Genel Müdürlüğe bagli olarak çalışan bilimsel bir Kuruldur. Genel Müdür tarafından görevlendirilen biri başkan olmak üzere toplam 7 üyeden oluşur.

Redaksiyon Kurulu'nun görevleri arasında;

  • MTA'nın çalışma esasları, ilke ve yasal konumuna uygun yayın kurallarını hazırlamak ve gerektiğinde bunlarda degişiklik yaparak bu kapsamda alınacak kurul kararını Makamın onayına sunmak ve uygulamak, 
  • Genel Müdürlüğümüzce yayınlanan Dergi ve Bülten ve diğer tüm basılı yayınlar için yapilacak başvuru, editör ve hakemlerin değerlendirmeleri ile düzeltme gibi aşamalarının gerçekleştirilmesini sağlamak,
  • Gerektiğinde yazarı tarafından düzeltilmiş metinleri tekrar gözden geçirmek, basım tekniği ve yazım kurallarına uygunluğunun sağlanması için gerekli düzenleme ve düzeltmelerin yapılmasını sağlamak,
  • MTA'nın görev alanına giren konularda personelin bilgi ve becerilerini gelistirmek amacıyla, bilimsel ve teknik alanda yeni gelişmeleri ve uygulamaları yansıtan yayın, çeviri, konferans, çalıştay, bildiri ve yayın dizilerinin hazirlanması konusunda Makama önerilerde bulunmak,
  • MTA kütüphanesini geliştirmek amacıyla, kitap, dergi vb. MTA'nin ilgi alanına giren bilimsel ve teknik içerikli basılı ve elektronik ortamda yayımlanan eserlerin MTA kütüphanesine kazandırılması hususunda Makama öneride bulunmak,
  • MTA internet sitesi üzerinden yayımlanacak, MTA tarafından üretilmiş olan, bilimsel ve teknik içerikli yayınlari ve bunların sunuluş biçimlerini belirlemek, 
  • MTA proje uygulamalarının ve bilimsel araştırma sonuçlarının yer alacağı yayınların önceliklerini belirleyerek ilgili birimlere önerilerde bulunmak.

Organizasyon


Redaksiyon Kurulu Başkanı V.
Doç. Dr. Selim ÖZALP

Büro
Kurul Sekreteri
Ural ŞAVUR
Üye
Dr. Feyza ŞAHİN KILAVUZ
Üye
Buğra ÇAVDAR
Üye
B.Bihter KURT
Üye
Dr. Neşe OYAL
Üye
Doç. Dr. Selim ÖZALP
 

İletişim

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
Redaksiyon Kurulu Başkanlığı
Genel Müdürlük Binası A Blok
Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı
No: 33/A 06530 Çankaya/ANKARA
Tel : 0312 201 1524-1525

AD-SOYADI DAİRESİ DAHİLİ E-MAİL
Vedat YANIK Genel Müdür 201 10 01 vedat.yanik@mta.gov.tr
Haşim AĞRILI Genel Müdür Yardımcısı 201 10 08 hasim.agrili@mta.gov.tr
Başkan
Doç. Dr. Şule GÜRBOĞA
Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı 201 13 39 sule.gurboga@mta.gov.tr
Kurul Sekreteri
Ural ŞAVUR
Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı 201 15 24
201 15 25
ural.savur@mta.gov.tr
Üye
Buğra ÇAVDAR
Maden Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı 201 13 02 bugra.cavdar@mta.gov.tr
Üye
B.Bihter KURT
Jeofizik Etütleri Dairesi Başkanlığı 201 18 49 busrabihter.kurt@mta.gov.tr
Üye
Dr. Neşe OYAL
Şehit Cuma DAĞ Tabiat Tarihi Müze Müdürlüğü 201 23 84 nese.oyal@mta.gov.tr
Üye
Doç. Dr. Selim ÖZALP
Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı 201 28 64 selim.ozalp@mta.gov.tr
Üye
Dr. Feyza ŞAHİN KILAVUZ
Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi Başkanlığı 201 27 97 Feyza.kilavuz@mta.gov.tr
Editör
Prof. Dr. Halim MUTLU
Ankara Ünversitesi Müh. Fak.
Jeoloji Müh. Bölümü
203 34 91 halimmutlu26@gmail.com
BÜRO 201 15 24
201 15 25
redaksiyon@mta.gov.tr