Vavellit

Kimyasal Bileşimi, Al3(OH)3 (PO4)2 . 5H2O
Kristal Sistemi, Ortorombik
Kristal Biçimi, Tipik olarak toparlak, iğnemsi, ışınsal agregatlar halindedir.
Sertlik, 3.25 - 4
Özgül Ağırlık, 2.36 - 2.37
Dilinim, {110} mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Beyaz, yeşilimsi, sarı, gri, kahverengi; yarı şeffaf
Çizgi Rengi, Beyaz
Parlaklık, Camsı
Ayırıcı Özellikleri, Rengi ve ışınsal kristal formu karakteristiktir.
Bulunuşu, Kayaların kırık ve çatlak yüzeylerinde, boşluklarında oluşan ikincil bir mineraldir. Ayrıca hidrotermal damarlarda, bazı alüminalı metamorfitlerde, fosfat ve limonit yataklarında ikincil olarak oluşur