Maden Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı

Silikatlar

Kuvars Ortoklaz Plajiyoklaz
Lösit Skapolit Grubu Höylandit
Stilbit Şabazit Natrolit
Lömontit Halloysit Muskovit
Biyotit Flogopit Lepidolit
Margarit Vermikülit Klorit
Kemererit Krizotil Talk
Pirofillit Sepiyolit Prehnit
Krizokol Enstatit,Bronzit Diyopsit
Spodümen Vollastonit Rodonit
Pektolit Antofillit,Grunerit Tremolit, Aktinolit
Glokofan Ribekit Aksinit
Beril Kordiyerit Turmalin
Villemit Zirkon Olivin
Granat Grubu Disten Sillimanit
Andaluzit Topaz Stavrolit
Titanit Kloritoyid Dumortiyerit
Dioptaz Epidot (Pistazit) Piyemontit
Allanit Hemimorfit Pumpelliyit
Vezüviyanit(Idokraz) İlvait Uranotil (Uranofan)

İletişim Bilgileri

  • Adres: Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 33/A 06530 Çankaya/ANKARA
  • Telefon: (0312) 201 10 00 Pbx
  • Faks      : (0312) 287 91 88
  • E-posta: mta@mta.gov.tr

              

Her Hakkı Saklıdır © MTA 2021
Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi