Mineraller

Konnellit

Kimyasal Bileşimi, Cu19Cl4SO4(OH)32 . 3H2O
Kristal Sistemi,
Hegzagonal
Kristal Biçimi, İğnemsi kristallerin oluşturduğu ışınsal demetler halinde
Sertlik, 3
Özgül Ağırlık, 3.39 - 3.41
Dilinim, Belirlenememiştir.
Renk ve Şeffaflık,
Çivit mavisi, mavimsi yeşil; yarı şeffaf
Çizgi Rengi, Soluk yeşilimsi mavi
Parlaklık, Camsı
Ayırıcı Özellikleri, Çivit mavisi rengi, kristal şekli ile diğer minerallerden ayrılır.
Bulunuşu, Bakır içeren maden yataklarının oksidasyon zonunda ikincil olarak oluşur.