Türkiye Diri fay Haritası

TÜRKİYE DİRİ FAY HARİTASI

Ölçek/Scale: 1/2.000.000

Birinci Bölüm Ykinci Bölüm Üçüncü Bölüm Altyncy Bölüm Be?inci Bölüm Dördüncü Bölüm