Süs Taşları

ÜLKELER DEĞER ($)
Hindistan 114.087.605
BAE 23.154.536
Belçika 20.871.855
Hong Kong 9.442.832
İsrail 3.704.939
Diğer Ülkeler 4.215.791
TOPLAM 175.477.558

Not: Süs Taşlarında miktar sütunundaki veriler "kg" ve "karat" olarak verildiğinden grafik olarak verilmesi uygun görülmemiştir.