Kükürt

ÜLKELER MİKTAR (TON) DEĞER ($)
Bulgaristan 78.533 11.829.276
Kazakistan 80.992 8.020.388
Rusya Federasyonu 63.997 9.710.779
Yunanistan 62.728 8.799.157
İtalya 28.683 4.523.938
Libya 24.953 3.776.252
İspanya 19.638 3.158.348
Diğer Ülkeler 10.242 2.459.017
TOPLAM 369.765 55.195.706