2016 Yılı İhracat

TÜİK verilerine göre 2016 yılında 143.557.354.654 $ olarak gerçekleşen ülkemiz toplam ihracatından %2,49 pay alan madencilik sektörü ihracatı, bir önceki yıla göre %1 düşüşle 3.558.788.269 $ olarak gerçekleşmiştir. İhracatın % 51,08’i doğal taşlar, %25,95’si metalik madenler, %22,7’si endüstriyel hammaddeler ve geri kalan %1’den az bir kısmı ise enerji hammaddelerinden oluşmaktadır. 2016 yılında en fazla ihraç edilen maden ürün grupları arasında Doğal Taşlar 7,06 milyon ton ve 1,82 milyar $ ilk sırada yer alırken, bu grubu, 3,66 milyon ton ve 923,9 milyon $ ile Metalik Cevherler, 13,82 milyon ton ve 807,9 milyon $ ile Endüstriyel Mineraller ve en son olarak 74 bin ton ve 8,78 milyon $ ile Enerji Hammaddeleri ile sıralanmıştır.

Bu dönemde, Mermer-traverten ham, kabaca yontulmuş veya blok 4,87 milyon ton ve 871,7 milyon $ ile 2016 yılında toplam maden ihracatımız içinde en fazla ihraç edilen ürün olurken, işlenmiş mermer 1,77 milyon ton ve 801 milyon $ ile ikinci, Krom Cevherleri 1,25 milyon ton ve 244,7 milyon $ ile üçüncü, tabii boratlar ve konsantreleri 680,8 bin ton ve 224,4 milyon $ ile dördüncü, Çinko Cevherleri 423 bin ton ve 188,5 milyon $ ile beşinci, Bakır Cevherleri 245 bin ton ve 177,8 milyon $ ile altıncı sırada yer almıştır.
2016 yılında sektör ihracatının gerçekleştirildiği önemli ülkeler arasında; Çin Halk Cumhuriyeti 1,39 milyar $ ve %37,3 bir payla ilk sırada yer alırken, bu ülkeye olan ihracatımızda bir önceki yılın aynı dönemine oranla %4,62 oranında düşüş kaydedilmiştir.
Çin’i sırasıyla, 336,6 milyon $ ile ABD (%10,74 düşüş), 125,6 milyon $ ile Suudi Arabistan (%2,1 artış), 106,9 milyon $ ile İtalya (%0,14 artış) ve 84,4 milyon $ ile İsrail (%7 artış) takip etmiştir.

İHRACATIN MADEN GRUPLARINA GÖRE DAĞILIM (2016)

İHRACAT

MİKTAR (TON)

DEĞER ($)

ENDÜSTRIYEL HAMMADDELER

13.873.366

807.960.365

DOĞAL TAŞLAR

7.066.431

1.818.101.832

METALİK CEVHERLER

3.663.535

923.945.887

ENERJİ HAMMADDELERİ

74.175

8.780.185

TOPLAM

24.677.507

3.558.788.269

Endüstriyel Hammaddeler; 2016 yılı endüstriyel hammadde ihracatı toplam 807.960.365 $ olarak gerçekleşmiştir. Bunlardan başlıcaları; Tuzlar 21,4 milyon $, Kükürt 10,6 milyon $, Kuvars 68 milyon $, Bentonit 59,3 milyon $, Barit 21,7 milyon $, Pomza 13,2 milyon $, Manyezit 91,8 milyon $, Alçıtaşı 40,1 milyon $, Kireçtaşı 18,4 milyon $, Tabii Boratlar ve Konsantreleri 224,4 milyon $, Feldispat 155,5 milyon $, Perlit 22,8 milyon $ ve Süstaşları 14,7 milyon $ dır.
Bu grupta ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Çin (112,28 milyon $), İtalya (74,79 milyon $), İspanya (61,38 milyon $), Avusturya (49,4 milyon $) ve ABD (46,9 milyon $) yer almaktadır. Bu ülkeleri sıraıyla; İsrail, Hollanda , Almanya, Hidistan, Rusya Federsyonu, BAE ve Mısır takip etmektedir.

Doğaltaşlar; 2016 yılı doğaltaş ihracatı toplam 1.818.101.832 $ olarak gerçekleşmiştir. Mermer ve Traverten (Ham Blok ve Plakalar Halinde) 871,7 milyon $, İşlenmiş Mermer 801,8 milyon $, İşlenmiş Traverten 112,4 milyon $, Yontulmaya veya İnşaata Elverişli Diğer Taşlar 19,7 milyon $ dır.
Bu grupta ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Çin (729,8 milyon $), ABD (288,28 milyon $), Suudi Arabistan (119 milyon $), Irak (71,3 milyon $) ve Hindistan (55 milyon $) yer almaktadır. Bu ülkeleri sırasıyla; BAE, İsrail, Fransa, Kanada, Avusturalya, İngiltere, Almanya ve İtaıya takip etmektedir.

Metalik Cevherler; 2016 yılı metalik cevher ihracatı toplam 923.945.887 $ olarak gerçekleşmiştir. Demir 17,4 milyon $, Bakır 177,8 milyon $, Alüminyum 13,7 milyon $, Kurşun 117,9 milyon $, Çinko 188,5 milyon $, Krom 244,7 milyon $, Molibden 6 milyon $, Antimon 10,8 milyon $ ve Diğer kıymetli metal cevherleri/zenginleştirilmiş kıymetli metal cevherleri 126,3 milyon $ dır.
Bu grupta ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Çin (485,4 milyon $), Belçika (106,6 milyon $), bulgaristan 53,7 milyon $), İsveç (52,5 milyon $) ve Güney Kore (36,4 milyon $) yer almaktadır. Bu ülkeleri sırasıyla; İran, Avustralya, Tayvan, İspanya, İtalya, Finlandiya ve Japonya takip etmektedir.

Enerji Hammaddeleri; 2016 yılı enerji hammaddeleri ihracatı toplamı 8.780.185 $ olarak gerçekleşmiştir. Taşkömürü 4,4 milyon $, Turba 686 bin $, Koklaşabilir kömürler 1,3 milyon $ ve Bitümler 2 milyon $ dır.
Bu grupta öne çıkan ülkeler sırasıyla; Suriye, Kuzey Kıbrıs, Irak, Türkmenistan ve Gürcistandır.

 

2016 Yılı İhracat Değerleri (Değerlere Göre Sıralı)

İHRACAT MİKTAR (KG)  DEĞER ($)  GEÇEN YILA GÖRE
DEĞİŞİM %
MİKTAR % DEĞER %
MERMER, HAM BLOK VE PLAKALAR HALİNDE 4.869.254.266 871.714.560 -0,61 -1,38
MERMER, İŞLENMİŞ  1.775.763.132 801.807.210 2,11 -7,73
KROM 1.254.585.076 244.759.467 -5,34 -2,07
TABİİ BORATLAR VE KONSANTRELERİ 680.876.847 224.435.598 -4,55 -3,19
ÇİNKO 423.010.824 188.500.203 15,36 11,99
BAKIR 244.798.855 177.878.551 -16,82 -28,97
FELDİSPAT 5.521.300.311 155.561.506 7,19 7,48
Diğer kıymetli metal cevherleri ve zenginleştirilmiş kıymetli metal cevherleri 52.016.647 126.282.799 2,75 9,53
KURŞUN 107.202.303 117.949.121 -16,58 -24,97
TRAVERTEN, İŞLENMİŞ 250.072.991 112.437.513 -11,97 -18,20
MANYEZİT 318.829.094 91.866.344 12,35 12,47
KUVARS 457.511.484 68.106.658 -1,00 0,32
BENTONİT 539.297.040 59.306.766 30,15 26,21
ALÇI TAŞI, ALÇILAR 576.328.804 40.148.978 -10,80 -22,08
PERLİT 407.274.724 22.806.879 -2,25 2,76
BARİT 166.359.521 21.714.263 -23,23 -31,00
TUZLAR 263.867.460 21.407.331 -30,61 -20,21
YONTULMAYA VEYA İNŞAATA ELVERİŞLİ DİĞER TAŞLAR 84.816.191 19.728.529 -5,03 11,31
KİREÇ VE KİREÇTAŞLARI 2.389.476.590 18.422.139 -1,55 -3,09
DEMİR 398.412.955 17.471.484 17,86 12,43
SÜS TAŞLARI 2.140.433 14.705.539 20,97 56,01
ALÜMİNYUM 502.506.237 13.750.101 122,33 56,52
POMZA (SÜNGER TAŞI) 239.851.111 13.217.721 9,93 8,95
DEMİR VEYA ÇELİĞİN İMALİNDEN ELDE EDİLEN DÖKÜNTÜLER, CURUF VE MOLOZLAR 557.617.130 13.049.778 166,68 49,72
ANTİMUAN 2.551.806 10.809.555 -4,94 -11,66
KÜKÜRT 124.353.784 10.650.870 4,51 -38,27
ÇAKILTAŞI, ÇAKMAKTAŞI, MICIR, CURUF, MOLOZ 1.414.348.152 8.481.487 456,22 40,33
DİĞER ENDÜSTRİ MİNERALLERİ 231.191.473 8.103.060 0,65 -38,03
MOLİBDEN 1.004.836 6.014.695 -22,03 -28,48
GRANİT, HAM 67.255.172 5.971.781 -9,44 20,08
GRANİT, İŞLENMİŞ 15.152.994 5.496.536 -19,25 -31,55
ZIMPARA TAŞI VE DİĞER TABİİ AŞINDIRICILAR 48.802.424 5.063.716 -10,68 -2,56
TAŞ KÖMÜRÜ 60.402.852 4.440.977 -60,31 -65,19
KUM 81.812.270 4.008.237 13,46 -28,01
TRİPOLİT, DİATOMİT, KİSELGUR 48.689.103 3.866.176 -6,45 7,87
NİKEL 82.969.537 3.765.372 3,40 3,94
BOYA HAMMADDELERİ 16.299.166 3.436.367 1.870,27 1.046,01
MANGANEZ 36.163.912 3.217.449 138,61 122,01
REFRAKTER KİLLER 189.474.708 2.825.148 112,19 -11,92
DOLOMİT 37.318.401 2.587.989 -29,39 13,28
KAOLEN VE KAOLENLİ KİLLER 67.393.823 2.260.225 -55,36 -56,24
BİTÜMLER 4.463.660 2.058.201 46,02 34,02
KOKLAŞABİLİR KÖMÜRLER 5.140.121 1.335.077 110,93 46,81
LÖSİT, NEFELİN VE SİYENİT 33.823.970 1.145.944 138,72 34,22
TALK 2.775.067 1.005.065 12,17 11,80
VERMİKÜLİT 1.869.424 734.403 179,74 171,57
TURBA 2.222.037 668.684 -11,87 -13,91
GRAFİT 862.167 613.900 39,49 -19,08
KAYAGAN TASI (ARDUVAZ), İŞLENMİŞ 929.491 571.559 -35,91 -23,55
KAVRULMAMIŞ DEMİR PİRİTLERİ 6.154.305 503.630 25,81 -0,90
TABİİ SODYUM SÜLFAT 3.589.590 406.283 179,37 105,80
GÜMÜŞ 620.268 399.083 31.013.300,00 57.738,12
KAYAGAN TAŞI (ARDUVAZ), HAM 3.187.169 374.144 9,53 0,32
LİNYİT 1.945.951 277.246 88,24 239,30
MİKA 584.815 210.687 10,67 36,85
FLORİT 409.680 146.769 1,14 7,25
ZİRKONYUM SİLİKAT 113.404 124.520 333,67 170,90
TİTANYUM 74.050 70.601 -82,95 -81,30
KUVARSİT 278.538 59.533 -90,17 -77,98
TUNGSTEN (VOLFRAM) 195 26.836 - -
FOSFATLAR 102.568 16.453 12,33 -21,32
LÜLE TAŞI 6.178 10.181 111,94 157,10
KOBALT 44 792 - -

Maden ihracat ürünlerini değer ($) bazında ilk 10 ürünü incelediğimizde sıralama; Mermer ve Traverten ham blok ve plakalar halinde, İşlenmiş Mermer, Krom, Tabii boratlar ve konsantreleri, Çinko, Bakır, Feldspat, Diğer kıymetli metal cevherleri ve zenginleştirilmiş kıymetli metal cevherleri, Kurşun, İşlenmiş Traverten şeklindedir. İlk 10 üründe toplam 3.021.326.528 $ ihracat geliri elde edilmiştir. Toplam maden ihracatımızın 3.558.788.269 $ olduğu durumda ilk 10 ürün %84,89 paya sahiptir.