2015 Yılı Diğer Kıymetli Metal Cevherleri ve Zenginleştirilmiş Kıymetli Metal Cevherleri İhracatı

Ülke Adı Miktar (kg) Değer ($)
Çin 50.220.803 114.743.508
Diğer Ülkeler 402.088 546.831
Toplam 50.622.891 115.290.339