2014 Yılı İşlenmiş Granit İthalatı

ÜLKE ADI MİKTAR (kg) DEĞER ($)
Hindistan 148.069.464 86.940.111
Vietnam 89.181.615 46.770.061
İspanya 77.006.408 41.267.744
Çin 7.612.693 6.523.672
İran 12.150.645 6.229.733
İtalya 4.115.463 3.211.003
Brezilya 1.058.683 1.063.014
Diğer Ülkeler (18) 904.254 1.010.989
TOPLAM 340.099.225 193.016.327