2013 Yılı Kurşun İhracatı

ÜLKE MİKTAR (kg) DEĞER ($)
Çin 97.975.092 154.331.119
Hollanda 12.170.354 18.529.534
Almanya 6.196.908 7.941.926
Hindistan 3.987.860 6.513.353
Kanada 3.753.369 4.997.157
İngiltere 3.705.290 4.780.651
Belçika 549.120 1.175.117
Diğer Ülkeler 1.878.982 2.173.949
TOPLAM 130.216.975 200.442.806