2013 Yılı Taşkömürü İthalatı

ÜLKE MİKTAR (kg) DEĞER ($)
Rusya Federasyonu 8.574.922.691 1.210.778.484
ABD 4.029.593.187 848.704.571
Kolombiya 7.157.729.401 659.871.073
Güney Afrika Cumhuriyeti 3.347.276.183 404.618.745
Avustralya 905.362.588 157.451.364
Kanada 338.707.360 62.687.964
Ukrayna 527.814.620 58.114.149
Diğer Ülkeler 1.086.710.821 123.793.142
TOPLAM 25.968.116.851 3.526.019.492