2012 Yılı Taşkömürü İthalatı

ÜLKELER MİKTAR (kg) DEĞER ($)
A.B.D. 4.332.728.373 1.664.794.649
Rusya Federasyonu 9.788.699.094 1.380.971.121
Kolombiya 7.259.870.983 669.313.997
Güney Afrika 3.322.910.011 401.673.362
Avustralya 1.376.148.006 318.000.896
Kanada 492.763.213 132.380.713
Mozambik 714.100.953 99.236.658
Ukrayna 322.645.880 34.340.774
Gürcistan 199.912.354 19.867.290
Meksika 107.765.386 19.847.768
Polonya 146.777.000 15.640.557
İran 148.936.712 12.277.390
Hong Kong 68.554.774 12.141.274
Letonya 70.632.800 7.204.546
Hindistan 48.587.825 7.174.964
Fas 4.482.500 448.250
Genel Toplam 28.405.515.864 4.795.314.210