2012 Yılı Koklaşabilir Kömür İthalatı

ÜLKELER MİKTAR (kg) DEĞER ($)
Ukrayna 197.638.436 51.601.392
İtalya 68.126.918 25.641.746
Rusya Federasyonu 62.101.365 17.562.987
Kolombiya 17.170.614 6.033.732
İspanya 10.672.881 5.181.885
Bosna-Hersek 10.443.849 3.049.604
Diğer Ülkeler 16.477.559 6.797.462
Genel Toplam 382.631.622 115.868.808