2012 Yılı Kaolen İthalatı

ÜLKELER MİKTAR (kg) DEĞER ($)
İngiltere 101.374.231 19.603.960
Ukrayna 255.805.208 17.356.150
Bulgaristan 57.683.976 5.644.454
A.B.D. 7.844.681 3.642.280
Almanya 9.104.014 3.102.134
Çin 6.557.275 2.667.521
Portekiz 17.854.543 2.083.917
Fransa 4.506.898 1.143.690
Diğer Ülkeler 19.017.878 2.604.074
Genel Toplam 479.748.704 57.848.180