2012 Yılı İşlenmiş Traverten İhracatı

ÜLKELER MİKTAR (kg) DEĞER ($)
A.B.D. 136.868.608 69.478.415
Fransa 26.696.585 11.991.780
Kanada 11.979.947 7.920.989
İngiltere 13.152.153 7.309.018
Avustralya 12.459.896 6.421.740
Almanya 7.543.758 3.523.095
İsrail 7.301.393 3.088.451
Azerbeycan 2.672.316 2.723.777
Suudi Arabistan 4.665.908 2.337.666
Rusya Federasyonu 3.510.648 1.981.589
Diğer Ülkeler 50.784.029 28.132.394
Genel Toplam 277.635.241 144.908.914