2012 Yılı İşlenmiş Mermer İhracatı

ÜLKELER MİKTAR (kg) DEĞER ($)
A.B.D. 311.972.599 181.877.937
Irak 353.721.301 95.633.731
Suudi Arabistan 217.412.945 82.577.364
B.A.E. 64.724.681 40.270.356
İngiltere 52.455.388 37.730.778
İsrail 78.697.898 30.800.976
Fransa 55.235.832 29.333.938
Kanada 31.116.883 28.667.188
Azerbeycan 30.480.303 20.082.134
Avustralya 30.408.201 18.149.194
Rusya Federasyonu 22.561.780 16.838.290
Libya 42.398.150 16.821.432
Almanya 29.399.300 12.990.901
Türkmenistan 16.366.797 11.210.696
Diğer Ülkeler 291.564.733 157.928.179
Genel Toplam 1.628.516.791 780.913.094