2012 Yılı Feldispat İhracatı

ÜLKELER MİKTAR (kg) DEĞER ($)
Beyaz Rusya 47.450.000 1.669.399
Tunus 86.065.000 2.404.948
Rusya Federasyonu 452.159.800 15.512.053
Hollanda 88.213.400 4.946.558
Portekiz 31.930.800 1.220.527
Polonya 135.839.250 4.433.560
Suudi Arabistan 79.997.600 4.104.331
İtalya 1.832.224.400 52.214.541
Bulgaristan 95.566.950 2.498.217
Suriye 38.200.000 1.069.587
İsrail 46.250.000 2.304.071
Ukrayna 53.074.600 1.939.442
İspanya 745.497.000 18.814.787
Almanya 34.774.000 1.617.779
B.A.E. 114.533.000 3.816.418
Mısır 78.798.150 4.808.454
Endonezya 14.390.540 1.440.396
Diğer Ülkeler 107.566.500 7.202.219
Genel Toplam 4.082.530.990 132.017.287