2012 Yılı Demir İthalatı

ÜLKELER MİKTAR (kg) DEĞER ($)
Brezilya 4.582.773.013 640.058.714
İsveç 1.187.722.975 209.484.976
Rusya Federasyonu 723.008.844 101.095.946
Ukrayna 695.838.874 96.003.457
Kanada 492.396.337 77.816.558
Diğer Ülkeler 160.385.103 24.343.802
Genel Toplam 7.842.125.146 1.148.803.453