2012 Yılı Tabii Boratlar Ve Konsantreleri İhracatı

ÜLKELER MİKTAR (kg) DEĞER ($)
Rusya Federasyonu 4.898.082 1.912.322
İspanya 42.380.000 10.447.198
Japonya 25.160.000 8.091.391
A.B.D. 96.481.000 21.465.690
Hindistan 31.178.000 8.055.500
Romanya 19.539.800 7.127.819
Belçika 19.905.400 7.039.312
Malezya 9.644.000 3.439.440
Brezilya 6.749.000 2.339.761
Mısır 5.870.000 2.231.850
Avusturya 6.096.400 2.191.487
İtalya 5.885.200 2.136.714
Çin 245.033.800 82.985.403
Meksika 5.200.000 1.902.682
Letonya 4.871.000 1.773.532
Tayvan 53.849.700 18.708.107
Güney Kore 4.983.000 1.749.820
İran 3.300.000 1.482.252
Diğer Ülkeler 7.365.509 2.780.308
Genel Toplam 598.389.891 187.860.588