2012 Yılı Bakır İhracatı

ÜLKELER MİKTAR (kg) DEĞER ($)
Çin 220.495.331 267.623.116
Hindistan 46.234.779 63.195.173
İsveç 35.827.455 47.423.338
Bulgaristan 15.309.234 22.022.743
Finlandiya 12.620.983 18.566.587
İspanya 8.981.984 12.421.987
Tayvan 5.834.350 8.617.336
Diğer Ülkeler 1.158.461 2.321.242
Genel Toplam 346.462.577 442.191.522