2011 Yılı Zirkonyum Silikat İthalatı

ÜLKELER MİKTAR (Ton) DEĞER ($)
İtalya 7.953 18.979.722
İspanya 6.178 15.019.543
Almanya 4.786 11.021.759
Hollanda 4.577 10.096.164
Diğer Ülkeler 964 1.833.276
Genel Toplam 24.458 56.950.464