2011 Yılı Kurşun İhracatı

ÜLKELER MİKTAR (ton) DEĞER ($)
Çin 58.348 80.041.553
Bulgaristan 2.876 4.125.408
Sırbistan 2.235 1.889.033
Karadağ 1.765 1.654.434
Fas 673 1.087.999
Güney Afrika 15 1.498
Genel Toplam 65.912 88.799.925