2011 Yılı Taşkömürü İthalatı

ÜLKELER MİKTAR (Ton) DEĞER ($)
Rusya Federasyonu 8.659.726 1.260.362.599
Kolombiya 5.448.028 797.430.787
A.B.D. 2.644.330 640.767.203
Güney Afrika 2.852.823 415.037.201
Avustralya 1.066.066 281.772.559
Ukrayna 1.359.505 215.897.890
Kanada 684.365 198.926.637
Diğer Ülkeler 997.653 167.389.380
Genel Toplam 23.712.496 3.977.584.256