2011 Yılı Koklaşabilir Kömür İthalatı

ÜLKELER MİKTAR (kg) DEĞER ($)
Rusya Federasyonu 166.333 68.894.845
Ukrayna 50.322 16.999.532
Kolombiya 37.646 15.738.379
İtalya 33.981 14.263.770
İspanya 10.962 6.378.996
Diğer Ülkeler 10.446 6.000.420
Genel Toplam 309.690 128.275.942