2011 Yılı İşlenmiş Mermer İhracatı

ÜLKELER MİKTAR (Ton) DEĞER ($)
A.B.D. 289.047 171.126.325
Irak 291.854 76.026.917
Suudi Arabistan 171.425 60.885.971
İngiltere 53.278 36.560.437
İsrail 80.170 32.660.015
Kanada 36.673 32.587.803
Fransa 53.433 29.925.304
B.A.E. 50.477 27.576.979
Azerbaycan 25.800 20.533.715
Rusya Federasyonu 28.343 19.359.621
Avustralya 28.736 17.415.511
Türkmenistan 19.710 14.253.859
Almanya 25.217 12.998.954
İspanya 19.571 11.553.908
Diğer Ülkeler 312.774 154.285.111
Genel Toplam 1.486.509 717.750.430