2011 Yılı İşlenmiş Granit İthalatı

ÜLKELER MİKTAR (Ton) DEĞER ($)
Hindistan 125.030 78.019.165
Vietnam 3.251 1.846.488
Çin 140.815 74.604.372
İtalya 5.962 4.262.419
İspanya 45.707 25.328.311
Diğer Ülkeler 2.868 2.242.986
Genel Toplam 323.633 186.303.741