2011 Yılı Fosfat İthalatı

ÜLKELER MİKTAR (Ton) DEĞER ($)
Fas 309.207 43.657.586
Ürdün 280.440 38.924.688
Suriye 216.330 24.996.767
Diğer Ülkeler 8.405 1.412.621
Genel Toplam 814.382 108.991.662