2011 Yılı Feldispat İhracatı

ÜLKELER MİKTAR (Ton) DEĞER ($)
İtalya 1.828.439 57.244.703
İspanya 741.433 19.565.648
Rusya Federasyonu 310.427 10.510.043
Polonya 164.848 5.312.368
B.A.E. 147.853 4.494.481
Suudi Arabistan 81.710 4.271.314
Mısır 76.515 4.047.331
Diğer Ülkeler 611.025 25.346.344
GENEL TOPLAM 3.962.250 130.792.232