2011 Yılı Demir İthalatı

ÜLKELER MİKTAR (Ton) DEĞER ($)
Brezilya 3.561.565 630.366.757
İsveç 1.704.752 314.297.387
Ukrayna 699.576 114.084.648
Rusya Federasyonu 347.722 51.975.951
Norveç 171.599 30.670.834
Kanada 159.076 28.253.027
Genel Toplam 6.644.309 1.169.657.390