2011 Yılı Bakır İhracatı

ÜLKELER MİKTAR (Ton) DEĞER ($)
Çin 145.647 193.018.399
Hindistan 24.912 40.032.695
İsveç 26.815 39.416.133
Finlandiya 24.088 37.482.728
Bulgaristan 20.550 33.291.117
Diğer Ülkeler 15.943 21.634.744
GENEL TOPLAM 257.955 364.875.816