2010 Yılı Zirkonyum Silikat İthalatı

ÜLKELER MİKTAR (KG) DEĞER ($)
İtalya 10.491.824 12.832.189
İspanya 6.782.100 8.733.350
Almanya 6.046.031 7.888.951
Hollanda 2.743.250 3.372.073
Güney Afrika 1.027.600 1.330.569
DİĞER 350.000 385.491
TOPLAM 27.440.805 34.542.623