2010 Yılı Demir İthalatı


ÜLKELER MİKTAR (KG) DEĞER ($)
Brezilya 3.443.010.840 438.422.039
İsveç 1.851.437.910 267.279.584
Ukrayna 866.233.882 95.712.690
Rusya Federasyonu 666.793.345 73.342.022
A.B.D. 145.277.575 18.657.609
Kanada 165.204.777 17.428.692
DİĞER 83.018.892 12.899.869
TOPLAM 7.220.977.221 923.742.505