MTA Sismik-1 Araştırma Gemisi

Gelişen ve değişen ülke koşulları ve ihtiyaçları denizlerimizdeki ekonomik varlıkların da araştırılmasını gerektirmiştir. 1974 yılında Ege Denizi'nde karasularımızda petrol aramak amacıyla kiralanan yabancı bandıralı bir araştırma gemisinin uluslararası baskılar nedeniyle geri dönmesi ile, ülkemizin bu konuda çalışmalar yapacak bir gemi sahibi olması, bu geminin modern teknolojiyle donatılması ve gemide çalışacak personelin yetiştirilmesinin gerekliliği gündeme gelmiştir.

MTA, bu sebeplerle, deniz jeolojisi ve jeofiziği konularında da araştırmalar yapmak üzere bir araştırma gemisi edinmiş ve gerekli teknik personelin yetişmesi için olanaklar yaratmıştır.  "HORA" isimli tahlisiye gemisi 1976 yılında yenilenmiş ve adı "MTA SİSMİK-1" olarak değiştirilerek öncelikle Ege Denizi'nin ihtilaflı sularında olmak üzere tüm denizlerimizde araştırmalar yapmaya başlamıştır.

"MTA Sismik-1" araştırma gemisi ile 1976-1980 yılları arasında çoğunlukla petrol,doğalgaz ve kömür aramaları ile mühendislik amaçlı jeoteknik çalışmalar gerçekleştirilmiş, 1980 yılından sonra ise Genel Müdürlüğümüzün kendi özgün projeleri yürütülmüştür.

1991-1994 yılları arasında revize edilen MTA SİSMİK-1 Araştırma Gemisi'nin jeofizik ekipmanı (sismik kayıt sistemi, navigasyon sistemi, sismik kablo (streamer) ve hava tabancaları) yenilenmiş, jeolojik örnekleme ekipmanı (gravity corer, dredge ve grab sampler) eklenmiştir.

1994 yılında TÜBİTAK ve MTA Genel Müdürlüğü arasındaki protokole dayalı olarak 2002 yılı sonuna kadar "Ulusal Deniz Jeolojisi-Jeofiziği Programı" kapsamında hazırlanan projeleri ve MTA Genel Müdürlüğü'nün deniz araştırmaları projeleri kapsamında tüm denizlerimizde ve karasularımızda değişik amaçlı yerbilimleri etütleri yapan MTA SİSMİK-1 Araştırma Gemisi ile 2002 yılında ulusal çıkarlarımız doğrultusunda KKTC ile Türkiye arasındaki sularda ve KKTC'nin doğu ve güneydoğu karasularında da iki kez araştırma seferi yapılmıştır.

1997 yılı içinde 1998 yılı yatırım programına alınmak üzere MTA SİSMİK-1 gemisinin 3 boyutlu sismik araştırma yapmak için yeterli genişlikte olmaması ve gemi gövde ve makine sistemlerinin genel olarak yıpranmış olması şeklindeki iki temel nedene dayalı olarak Maliye Bakanlığı 27.06.2005 tarih ve B.07.0BMK.0.28-537-335/12312 sayılı yazısı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 06.07.2006 tarih ve B.15.0.BİK.02 (147-II-10) 1345/0649 sayılı yazıları gereği MTA SİSMİK-1 Araştırma Gemisi İTÜ Denizcilik Fakültesine eğitim amaçlı hibe edilmiştir.