RAPORLAR

MTA Karst ve Mağara Birimince yapılan hertürlü karstik etüt, mağara etüdü, MTA›nın redaksiyon
kuralları doğrultusunda rapor haline getirilerek MTA nın derlemesine rapor numarası ile birlikte
teslim edilmektedir. Araştırmacılar bu raporları MTA nın derleme serviinde bulabilmektedirler.

MTA Karst ve Mağara Araştırmaları Raporları